Privacy Statement

Privacybeleid Practice of Balance, versie 25 mei 2018

Practice of Balance (hierna: POB) verwerkt persoonsgegevens doordat een natuurlijke persoon (hierna: betrokkene) gebruikt maakt van de diensten van POB, en omdat betrokkene de gegevens zelf heeft ingevuld op het contactformulier op de website van POB. Wanneer betrokkene een e-mail of andere berichten naar POB verzendt, is het mogelijk dat POB die berichten bewaart. Soms vraagt POB de betrokkene om persoonlijke gegevens, mits deze in desbetreffende situatie van belang zijn.

POB verwerkt in ieder geval onderstaande persoonsgegevens (1):

– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– IP-adres.

POB kan naast bovenstaande persoonsgegevens ook onderstaande persoonsgegevens bij uitzondering verwerken (2):

– Adresgegevens;
– Social Media accounts;
– Telefoonnummer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle huidige maar ook toekomstige diensten van POB. Het is duidelijk dat POB slechts die persoonsgegevens verzameld die voor het uitvoeren van haar dienst noodzakelijk zijn. POB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft betrokkene aan het privacybeleid van POB te accepteren.

POB respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer betrokkene zich aanmeldt voor een van haar diensten, vraagt POB om ten minste de onder (1) vermelde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van POB of die van een derde partij.

De voornaamste dienst van POB is het aanbieden van een rooster  waarop tijden en data staan waarop de eigenaresse van POB lesgeeft. Ook is er sprake van een blog. Op het contact- en reactieformulier kunnen betrokkenen zelf aangeven of hun commentaar anoniem moet worden behandeld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

POB vraagt en verzamelt geen persoonsgegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Cookiebeleid en Google Analytics

POB maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de website van POB beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en optimaliseren.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Ook maken cookies het mogelijk voor ingelogde gebruikers van social media om bepaalde informatie van de website van POB direct te delen met andere gebruikers. Deze social media buttons op de website van POB werken door middel van codes die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. POB heeft hier geen invloed op. Van de volgende social media kanalen gebruikt POB wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook
Instagram
Twitter

POB maakt ook gebruik van Google Analytics (hierna: Google) om de werking van hun website beter te kunnen analyseren en om bij te houden hoe, wanneer en voor hoe lang betrokkenen de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over het gebruik van onze website aan POB te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. POB heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.
POB heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  Het IP-adres van betrokkene wordt nadrukkelijk niet verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

POB bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke voorschriften is vereist. POB hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst;

Adres > 7 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst;

E-mailverkeer > 7 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst.

Beveiliging persoonsgegevens

POB neemt de bescherming van alle persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. POB zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die POB onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als betrokkene meer over onze beveiliging wil weten, kan hij/zij schriftelijk contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@practiceofbalance.com

POB behandelt alle verzoeken omtrent beveiliging van persoonsgegevens binnen 10 werkdagen.

Rechten

Betrokkene heeft recht op inzage in zijn /haar persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan betrokkene verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.

Als betrokkene wil weten welke persoonsgegevens van hem/haar door POB worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzage verzoek doen. Daarnaast kan betrokkene altijd een schriftelijk verzoek doen als blijkt dat zijn/haar gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Het schriftelijke verzoek kan per mail gestuurd worden aan info@practiceofbalance.com.

POB behandelt alle verzoeken omtrent persoonsgegevens binnen 10 werkdagen.

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door POB of wanneer u van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

Yoga&Lifestyle